Посадова інструкція інженера з охорони праці icon

Посадова інструкція інженера з охорони праці

Реклама:Скачать 62.13 Kb.
НазваниеПосадова інструкція інженера з охорони праці
Дата конвертации26.12.2012
Размер62.13 Kb.
ТипДокументы
источник

_______________________________

(назва установи, організації)


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ


ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________

(керівник установи, організації,

інша посадова особа,

____________________________

уповноважена затверджувати

____________________________

посадову інструкцію)


________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.


^ I. Загальні положення

1. Інженер з охорони праці належить до професійної групи "Професіонали".

2. Призначення на посаду інженера з охорони праці та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням начальника відділу охорони праці з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Інженер з охорони праці підпорядковується безпосередньо начальнику відділу охорони праці.

4. ______________________________________________________________.


^ II. Завдання та обов'язки

Інженер з охорони праці:

1. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії.

2. Розроблює проекти планів щодо поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров'я працівників.

3. Вивчає умови праці на робочих місцях, бере участь у впровадженні більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних пристроїв та інших засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку з урахуванням специфіки виробництва, динаміки працездатності, періодичності фізіологічних функцій людини, а також рекомендацій науково-дослідних установ з організації праці з метою збереження здоров'я і працездатності людей, підвищення змістовності та привабливості праці.

4. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, визначенні його відповідності вимогам безпечного ведення робіт, у разі потреби, за встановленим порядком вживає заходів щодо припинення його експлуатації.

5. Здійснює контроль за роботою аспіраційних і вентиляційних систем, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв.

6. Контролює своєчасність випробувань, перевірок і правильну експлуатацію парових котлів, балонів для стиснутих газів, контрольної апаратури, кранів, підіймачів та іншого устаткування, додержання графіків замірів повітряного середовища, виробничого шуму, вібрації тощо, виконання наказів органів державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за додержанням чинних правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці в процесі виробництва, а також у проектах нових виробничих об'єктів і тих, які реконструюються, бере участь у прийманні їх до експлуатації.

7. Погоджує інструкції з охорони праці, програми навчання робітників, організує пропаганду і вивчення працівниками підприємства правил безпечних методів роботи, виробничої санітарії.

8. Сприяє упровадженню спеціальних комплексів виробничої гімнастики, створенню комфортних зон, місць відпочинку.

9. Проводить вступний інструктаж (навчання) з питань охорони праці працівників підприємства, а також студентів, учнів професійно-технічних училищ і учнів у період проходження ними практики та трудового навчання, організує перевірку їх знань.

10. Здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту відповідно до вимог щодо охорони праці.

11. Бере участь у складанні розділу колективного договору, який стосується питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров'я працівників.

12. Розслідує випадки виробничого травматизму, професійних або непрофесійних захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність запроваджених заходів щодо їх запобігання.

13. Контролює правильність складання заявок на спецодяг, спецхарчування, захисні пристрої тощо, своєчасність забезпечення робітників засобами індивідуального захисту, а також витрати підрозділами підприємства асигнувань на охорону праці.

14. Складає звітність у строки і за формами, які встановлені органами статистики.

15. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

16. _____________________________________________________________.


III. Права

Інженер з охорони праці має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов'язки за посадою, критерії оцінки якості виконання ним посадових обов'язків.

3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією, вносити зауваження щодо діяльності працівників підприємства; пропонувати варіанти усунення недоліків, наявних у діяльності підприємства.

4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням начальника відділу охорони праці у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

7. ______________________________________________________________.


^ IV. Відповідальність

Інженер з охорони праці несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.


V. Інженер з охорони праці повинен знати:

1. Закон України "Про охорону праці", постанови, розпорядження, накази, правила, стандарти, норми, положення та інші документи з охорони праці, виробничої санітарії, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання.

2. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

3. Методи вивчення умов праці на робочих місцях.

4. Організацію роботи з охорони праці, виробничої санітарії.

5. Систему стандартів безпеки праці.

6. Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю.

7. Особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві, правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт.

8. Передовий вітчизняний та світовий досвід з охорони праці.

9. Методи і форми пропагування та інформації з охорони праці.

10. Порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці, виробничої санітарії.

11. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

12. Основи трудового законодавства.

13. _____________________________________________________________.


^ VI. Кваліфікаційні вимоги

- Провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з охорони праці I категорії не менше 2 років.

- Інженер з охорони праці I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з охорони праці II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

- Інженер з охорони праці II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з охорони праці не менше 2 років.

- Інженер з охорони праці: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.


^ VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності інженера з охорони праці його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника підприємства, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

2. Для виконання обов'язків та реалізації прав інженер з охорони праці взаємодіє:

2.1. З ________________________________ з питань:

________________________________________________________________.

2.2. З ________________________________ з питань:

________________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.

Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Посадова інструкція інженера з охорони праці iconПосадова інстру кція з охорони праці головного Інженера
Визначає науково-технічну політику, перспективи розвитку підприємства і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямків удосконалення,...

Посадова інструкція інженера з охорони праці iconІнструкція по охороні праці для обслуговуючого персоналу цеху по виробництву круп Загальні вимоги безпеки
Пройшли вступний інструктаж по охороні праці, електробезпеці першої групи, пожбезпеці та першої долі карської допомоги в кабінеті...

Посадова інструкція інженера з охорони праці iconНаказ №3 Про призначення відповідальних осіб за організацію роботи з охорони праці в управлінні освіти На виконання Закону України "Про охорону праці" ст. 13 Наказ у ю
Призначити відповідальною особу за організацію роботи з охорони праці в управлінні освіти Орджонікідзевської районної в м. Харкові...

Посадова інструкція інженера з охорони праці iconПосадова інструкція з охорони праці начальника дільниці (будівництва)
Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів

Посадова інструкція інженера з охорони праці iconПосадова інструкція вчителя загальні положення
Дана посадова інструкція складена на основі Довідника квалііфікацйних характеристик

Посадова інструкція інженера з охорони праці iconІнструкція з охорони праці № під час вантажно-розвантажувальних робіт
Днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп...

Посадова інструкція інженера з охорони праці iconІнструкція з охорони праці № для слюсаря по ремонту та обслуговуванню вентиляції
Днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп...

Посадова інструкція інженера з охорони праці iconІнструкція з охорони праці № під час робіт в колодязях систем водопостачання І водовідведення
Днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп...

Посадова інструкція інженера з охорони праці iconІнструкція з охорони праці для експедиторів загальні положення
До роботи експедитором допускаються працівники, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд, навчання і інструктажі з питань охорони...

Посадова інструкція інженера з охорони праці iconПоложення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці". Дана інструкція регламентує несення служби охоронником на охоронюваному об'єкті
Днаоп 00 03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, днаоп...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zi.zavantag.com 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы