Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску icon

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Реклама:Скачать 218.24 Kb.
НазваниеЗвіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
Дата конвертации20.09.2013
Размер218.24 Kb.
ТипЗвіт
источник
1. /додаток 4/таблица_1 дод4 .doc
2. /додаток 4/таблица_2-4дод4.doc
3. /додаток 4/таблиця_5 дод4.doc
4. /додаток 4/титульний 4.doc
5. /додаток 5/додаток 5.doc
6. /додаток 6/додаток_6.doc
7. /додаток 7/додаток_7.doc
8. /додаток1/додаток 1.doc
Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України
Таблиця Відомості про трудові відносини осіб
37 Додаток до таблиці 1 звіту за місяць 20 року
Вихідний № у страхувальника


47

Додаток 5

до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум

нарахованого єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Звітність


Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску


1. Звіт за рік:
Подають

Терміни подання
Фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування самі за себе і за членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності;


особи, які забезпечують себе роботою самостійно, -

органам Пенсійного фонду України (управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах)

до 10 лютого року, наступного за звітним періодом


до 1 травня року, наступного за звітним періодом


Форма № Д5

(річна)


ПОГОДЖЕНО

з Держстатом України

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків


Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________________________________

Місце проживання __________________________________________________________________________________________

Телефон ___________________________________________________________________________________________________

Вихідний № у страхувальника__________________________ “_____”_________________20_____року


Номер реєстрації платника _________________________________________________________________________________


Код органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт _________________________________________________


Перелік таблиць звіту


з/п

Назва таблиці


Кількість аркушів

Кількість рядків

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями


*

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування

*

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно
*

4

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
*
Усього
*


Страхувальник ______________ ____________________________

(підпис) (П.І.Б.)

М.П.


Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду України ___________


Дата реєстрацій в органі Пенсійного фонду України _______________________


Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт ______________ _____________________

(підпис) (П.І.Б.)

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку:

“_____”_________________20___року ________________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

лінія відрізу


Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____місяць 20___року


Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду України ___________________________________


Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України _________________________________________


Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.


Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт ____________ _________________________________

(підпис) (П.І.Б.)

М.П.


48

Вихідний № у страхувальника _____________

№ аркуша звіту _______

1. Звіт за рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування фізичними особами – підприємцями

Повідомляю, що я, ____________________________________________________________, Тип форми:


(прізвище, ім’я, по батькові) початкова


призначення

пенсії

беру участь на добровільних засадах:

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві


№ договору про добровільну участь у системі

загальнообов’язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору «____»______________ 20_____року

Дата початку дії договору «____»______________ 20_____року

Дата закінчення дії договору «____»______________ 20_____року

Дата розірвання договору «____»______________ 20_____року

Місяць

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації

фізичної особи-підприємця

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску*

Сума

нарахованого єдиного внеску

(гр. 3 х гр. 4)

Кількість днів тимчасо-вої непраце-здатності

Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
1

2

3

4

5

6

7

СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГруденьУсьогоХ


У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 5):

34,7% - __________________ грн.; 36,6 % - _________________ грн.; 36,21% - _________________ грн.;

38,11 %- _________________ грн.Правильність зазначених відомостей підтверджую:
Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /Дата

Д


Д


.

М


М


.

Р


Р


Р


Р* У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов’язкової сплати, - 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6%, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21%, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування - 38,11%.


49

Вихідний № у страхувальника _____________

№ аркуша звіту _______

1. Звіт за рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування

Тип форми:


початкова

призначення пенсії
Повідомляю, що я,_______________________________________________,


(прізвище, ім’я, по батькові)


беру участь на добровільних засадах:

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві


№ договору про добровільну участь у системі

загальнообов’язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору «____»______________ 20_____року

Дата початку дії договору «____»______________ 20_____року

Дата закінчення дії договору «____»______________ 20_____року

Дата розірвання договору «____»______________ 20_____року
Місяць

Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок, але не менше за розмір мінімальної заробітної плати


Розмір єдиного внеску*


Усього до сплати

(гр. 2 х гр. 3)

Кількість днів тимчасової непрацез-датності


Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
1

2

3

4

5

6

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Усього
Х


У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 4):

34,7% - __________________ грн.; 36,6 % - _________________ грн.; 36,21% - _________________ грн.;

38,11 %- _________________ грн.


Правильність зазначених відомостей підтверджую:
Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /
Дата

Д


Д


.

М


М


.

Р


Р


Р


Р

* У графі платник зазначає розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов’язкової сплати, - 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6%, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21%, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування - 38,11%.


50

Вихідний № у страхувальника _____________

№ аркуша звіту _______
1. Звіт за рік
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно

Повідомляю, що я,__________________________________________________, Тип форми:


(прізвище, ім’я, по батькові) початкова

одержав дохід безпосередньо від наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої

або викладацької, а також медичної, юридичної практики, в тому числі адвокатської,

нотаріальної діяльності, проведення релігійної (місіонерської) діяльності (необхідне підкреслити), призначення

пенсії


беру участь на добровільних засадах:

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві


№ договору про добровільну участь у системі

загальнообов’язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору «____»______________ 20_____року

Дата початку дії договору «____»______________ 20_____року

Дата закінчення дії договору «____»______________ 20_____року

Дата розірвання договору «____»______________ 20_____року

Місяць

Сума доходу, заявлена в податковій декларації

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску

Розмір єдиного внеску*

Сума

нарахованого єдиного внеску

(гр.3 х гр.4)

Кількість днів тимчасової непрацез-датності

Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
1

2

3

4

5

6

7
Січень


Лютий


Березень


Квітень


Травень


Червень


Липень


Серпень


Вересень


Жовтень


Листопад


Грудень


УсьогоХ

У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань в розрізі розмірів відповідає сумі графи 5):

34,7% - __________________ грн.; 36,6 % - _________________ грн.; 36,21% - _________________ грн.;

38,11 %- _________________ грн.

* У графі платник зазначає розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов’язкової сплати, - 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6%, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21%, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування - 38,11%.
Правильність зазначених відомостей підтверджую:
Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /Дата

Д


Д


.

М


М


.

Р


Р


Р


Р

Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску iconЗвіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску iconЗвіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску iconЗвіт про суми нарахованого доходу застрахових осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України 1
Звіт про суми нарахованого доходу застрахових осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування...

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску iconЗвіт про суми єдиного внеску, передбачені договором про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску iconЗвіт про суми страхових внесків, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску iconПовідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску Повідомляємо, що платник єдиного внеску
Розмір єдиного внеску відповідно до класу професійного ризику виробництва на рахунок N

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску iconЗаява про застосування податкової соціальної пільги
...

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску iconЗвіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200 рік Подається платником до органів Пенсійного фонду України щорічно до 1 квітня року наступного за звітним роком
Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200 рік

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску iconПро затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, І сум утриманого з них податку (форма n 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу,
Відповідно до підпункту "б" пункту 176. 2 статті 176 розділу IV податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну...

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску iconПропозиції щодо внесення змін І доповнень до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано...

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску iconOzn dox name
Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zi.zavantag.com 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы