Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 icon

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57

Реклама:Скачать 142.58 Kb.
НазваниеНаказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
Дата конвертации16.08.2013
Размер142.58 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /11_кошторис.doc
2. /12_штатный.doc
3. /13_штатный типов.doc
4. /14_план асигнувань.doc
5. /15_план викор кошт_в.doc
6. /16_пом_сячн план викор кошт_в.doc
7. /17_план над кредит_в.doc
8. /18_план спец фон дер бюдж.doc
9. /19_зведений кошторис.doc
10. /20_зведений пл асигн.doc
11. /21_зведений план вик бюд кошт.doc
12. /22_зведений пом_с пл викор.doc
13. /23_зведен пл над кредит.doc
14. /24_звед пл спец фонду.doc
15. /25_зведення показн спец фонд_коштор.doc
16. /26_л_м_тн дов.doc
17. /додаток 10 пом_с пл викор.doc
18. /додаток 11_кошторис.doc
19. /додаток 12_пом_с план.doc
20. /додаток 13_план кредит.doc
21. /додаток 14_пом_сяч план спецфонду.doc
22. /додаток 15_розпис кредит поверн.doc
23. /додаток 1_розпис.doc
24. /додаток 2_пом_с розпис.doc
25. /додаток 3_розпис кредит надан.doc
26. /додаток 4_5_розпис доход та ф_нансув.doc
27. /додаток 6_пом_с розпис спецфонду.doc
28. /додаток 7_залишки__нш_ надходж спецфонду.doc
29. /додаток 8 залишки_ реєстр.doc
30. /додаток 9 план викор.doc
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
Типовий штатний розпис на рік
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
План спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на рік
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на рік
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57
Зведений план спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
Зведення показників спеціального фонду кошторису на рік
Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на рік
Затверджую (посада) (підпис) (ініціали І прізвище) М. П. Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на рік
Довідка про зміни до кошторису
Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на рік
Довідка про зміни до плану надання кредитів із загального фонду бюджету
Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
Довідка про зміни до помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду бюджету
Довідка про зміни до річного розпису бюджету
Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на рік
Довідка про зміни до помісячного розпису надання кредитів із загального фонду бюджету
Довідка про зміни до помісячного розпису доходів загального фонду бюджету
Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду
До Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України
Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на рікЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220) Затверджений у сумі _____________________
____________________________________ грн.
                        (сума словами і цифрами)
________________________________________
                                            (посада)
________________________________________
                  (підпис)             (ініціали і прізвище)
______________________
         (число, місяць, рік)                  М. П.


КОШТОРИС
на ____ рік


__________________________________________________________________________________________________________
                                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
__________________________________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування міста, району, області) 

Вид бюджету __________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________).

(грн.) 

Найменування 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

загальний фонд 

спеціальний фонд НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

 

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

 

х 

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. 

х 

 

 

 

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством 

25010000 

х 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020000 

х 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

інші надходження, у т. ч. 

 

х 

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 
х 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) 

 

х 

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

 

х 

 

 

 

х 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

 

 

 

Поточні видатки 

2000 

 

 

 

Оплата праці 

2110 

 

 

 

Заробітна плата 

2111 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

2112 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220 

 

 

 

Продукти харчування 

2230 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

Видатки на відрядження 

2250

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 

 

 

 

Оплата теплопостачання 

2271

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272

 

 

 

Оплата електроенергії  

2273

 

 

 

Оплата природного газу 

2274 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв 

2275

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

2281 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410


Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420


Поточні трансферти 

2600 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630


Соціальне забезпечення 

2700

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги 

2710

 

 

 

Стипендії 

2720

 

 

 

Інші виплати населенню 

2730

 

 

 

Інші поточні видатки

2800


Капітальні видатки 

3000

 

 

 

Придбання основного капіталу 

3100 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) 

3120 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла 

3121 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 

3122 

 

 

 

Капітальний ремонт 

3130 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132 

 

 

 

Реконструкція та реставрація 

3140 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

3142 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів 

3150 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

3160 

 

 

 

Капітальні трансферти 

3200 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

3230 


Капітальні трансферти населенню 

3240 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 


Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 


Надання зовнішніх кредитів 

4210


Нерозподілені видатки 

9000 


* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

  Керівник  

_____________________________
(підпис)     (ініціали і прізвище) Керівник бухгалтерської служби / 

начальник планово-фінансового підрозділу

___________
(число, місяць, рік)

М. П.** 

_____________________________
(підпис)     (ініціали і прізвище) ** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


Директор Департаменту

державного бюджету В.П. Лозицький


Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 iconЗатверджений у сумі 116193 грн
Затверджено наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26. 11....

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 iconЗатверджений у сумі 101015 грн
Затверджено наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26. 11....

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 iconЗатверджений у сумі 36350 грн
Затверджено наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26. 11....

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 iconЗатверджений у сумі 85242 грн
Затверджено наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26. 11....

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 iconЗатверджений у сумі 114345 грн
Затверджено наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26. 11....

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 iconНаказ Міністерства фінансів України 30 січня 2012 року №60

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 iconПоложення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення) відділ реєстрації актів цивільного стану Наказ Міністерства юстиції України від 17 квітня 2002 року n 30/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Наказ введено в дію з 1 січня 2004 року одночасно з набранням чинності Сімейним кодексом України згідно з наказом Міністерства юстиції...

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 iconНаказ №29 Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету
Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28. 01. 2002 року №57, зареєстрованої в Міністерстві...

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 iconНаукове фахове видання "бюлетень міністерства юстиції україни"
Міністерства юстиції України від 22 серпня 2002 року №78/5 з січня 2003 року щомісячно здійснюється видання наукового фахового журналу...

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 iconНаказ Міністерства фінансів України 30. 11. 99 N 291
Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського...

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №57 iconВитяг з правил реєстрації актів громадянського стану в Україні Наказ Міністерства юстиції України
Зміни до цього наказу, передбачені наказом Міністерства юстиції України від 3 вересня 2002 року n 80/5, не внесені у зв'язку з набранням...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zi.zavantag.com 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы