Номенклатура справ1,2 icon

Номенклатура справ1,2

Реклама:НазваниеНоменклатура справ1,2
страница1/5
Дата конвертации23.09.2013
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5Кегичівська районна ЗАТВЕРДЖУЮ

державна адміністрація Голова Кегичівської

Харківської області районної державної адміністрації

________________А.Є.Хвесик

“ 23 ” листопада 2012 р.


НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ1,2


________№ ______


на 2013 рік
Індекс

справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кіль

кість

справ

(томів,

частин)

Строк зберігання

справи

(тому,частини) і номера статтей за перелікомПрим

1

2

3

4

5
^ 01- ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ


01-01

Укази Президента України, постанови та інші акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.(копії)
Доки не мине пот-

реба
01-02

Рішення обласної ради, розпорядження голови обласної державної адміністрації. (копії)
Доки не мине пот-

реба
01-03

Доручення голови та заступників голови обласної державної адміністрації. (копії)
Доки не мине пот-

реба
01-04

Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності
Постійно,

ст. 16-а
01-05

Доручення голови районної державної адміністрації
Постійно,

ст.6-а
01-06

Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації. (копії)
Доки не мине пот-

реба
1Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів

державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів”, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 12.04.2012р. №578/5 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2012р. за №571/20884;

2Зміни до примірної номенклатури справ апарату районної державної

адміністрації, затверджені наказом Державного комітету архівів України від 09.02.2009 р. №23

1

2

3

4

5

01-07

Посадові інструкції працівників відділу. (копії)
Доки не мине пот-

реба
01-08

Протоколи засідань колегії районної державної адміністрації та документи до них
Постійно

ст. 9-а
01-09

Протоколи нарад у

голови районної державної адміністрації
5р.ЕПК

ст.13
01-10

Протоколи засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян
Постійно,

ст.14-а
01-11

Протоколи семінарів, навчань начальників управлінь, відділів, голів сільських та селищних рад
Постійно,

ст.14-а
01-12

Рі­ч­ний пла­н роботи відділу

1 р.

ст.161
01-13

Квартальні плани роботи відділу
1 р.

ст.161

01-14

Місячні плани роботи відділу
1 р.

ст.161
01-15

Індивідуальні плани роботи працівників
1 р.

ст.161
01-16

Звіт про ви­ко­нан­ня річного пла­ну роботи відділу

1 р.

ст.300
01-17

Зві­ти про виконання поточних планів

1 р.

ст.299
01-18

Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та рекомендації з питань діловодства
До заміни новими,

ст.20-б

01-19

Довідки про підсумки перевірок роботи загального відділу апарату райдержадміністрації органами влади вищого рівня з питань організації діловодства
1 р.1

ст.116

1Після наступної перевірки

01-20

Довідки про перевірки роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських рад з питань ведення діловодства
1 р.1

ст.116

1Після наступної перевірки

01-21

Документи (аналітичні довідки, доповідні записки) про стан роботи по розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян
5 р., ЕПК

ст. 44-б
01-22

Довідки про документообіг в

районній державній адміністрації
5 р.

ст. 115
01-23

Листування з організаціями, підприємствами та установами з основної діяльності

5 р. ЕПК

ст.22,23
1

2

3

4

5

01-24

Листування з організаціями, підприємствами та установами з правових питань
5 р. ЕПК

ст.22,23

01-25

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань контролю виконання документів
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-26

Листування з загальним відділом апарату облдержадміністрації з питань ведення діловодства
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-27

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань діяльності політичних та суспільних організацій, засобів масової інформації, питань внутрішньої політики та з питань релігій
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-28

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань фінансової роботи, страхування, статистичної звітності, податкового законодавства
5 р. ЕПК

ст.22,23

01-29

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань економіки
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-30

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань архітектури та містобудування, житлово-комунального господарства та комунальних послуг
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-31

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань роботи агропромислового комплексу, по земельних ресурсах та лісовому і водному господарствах, охорони навколишнього середовища
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-32

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань соціального захисту населення, охорони праці та зайнятості населення, пенсійного забезпечення
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-33

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань охорони здоров”я та фармацевтичної промисловості, санітарно-епідемічною станцією
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-34

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань освіти та культури
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-35

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань сім”ї та молоді, розвитку туризму, спорту
5 р. ЕПК

ст.22,23
1

2

3

4

5

01-36

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, захисту прав споживачів, надання послуг

5 р. ЕПК

ст.22,23
01-37

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань надзвичайних ситуацій, питань оборонної та мобілізаційної роботи
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-38

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань зв”язку,транспорту та ремонту автошляхів
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-39

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань кадрової роботи
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-40

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань роботи промисловості, паливно-енергетичного комплексу, споживанню теплоносіїв
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-41

Листування відділу з організаціями, підприємствами та установами по роботі із зверненнями громадян
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-42

Зве­р­нен­ня (про­по­зи­ції, за­яви, ска­р­ги) гро­ма­дян осо­би­с­то­го та дру­го­ря­д­но­го ха­ра­к­те­ру та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду
5 р.1

ст. 82 б

1У ра­зі не­од­но­ра­зо­вого зве­р­­­нен­ня – 5 р. пі­с­ля остан­ньо­го роз-гля­ду

01-43

Де­пу­тат­сь­кі за­пи­ти, звернення та до­ку­мен­ти з їх ви­ко­нан­ня
5 р. ЕПК

ст.8
01-44

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань архівної справи
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-45

Листування з організаціями, підприємствами та установами з питань інформаційно- комп»ютерного забезпечення
5 р. ЕПК

ст.22,23
01-46

Листування з відділом адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації з питань ведення реєстру виборців
5 р. ЕПК

ст.22
01-47

Реєстраційний журнал розпоряджень

голови районної державної адміністрації з основної діяльності
Постійно

ст.121-а
01-48

Реєстраційний журнал доручень

голови районної державної адміністрації з основної діяльності

Постійно

ст.121-а
1

2

3

4

5

01-49

Ре­є­с­т­ра­цій­ний жу­р­на­л заяв працівників районної державної адміністрації про прийом, переміщення та звільнення
75 р.

ст.529
01-50

Ре­є­с­т­ра­цій­ні жу­р­на­ли при­йо­му громадян ке­рі­в­ниц­т­вом районної державної адміністрації
3 р.

ст. 125
01-51

Ре­є­с­т­ра­цій­ний жу­р­на­л, електронні ба­зи даних про­по­зи­цій, за­яв, скарг гро­ма­дян
5 р.

ст. 124

01-52

Журнал реєстрації звернень та запитів народних депутатів України, обласної ради, районної ради, сільських та селищних рад по заявам і скаргам громадян

5 років

ст. 124
01-53

Ре­є­с­т­ра­цій­ний жу­р­на­л те­ле­фо­но­г­рам
1 р.

ст. 126  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Номенклатура справ1,2 iconДокументи
1. /1. 2013р номеенклатура кадри.doc
2. /2....

Номенклатура справ1,2 iconНоменклатура справ №01-33
Відділ економічного аналізу, врегулювання відносин власності та функціонування аграрного ринку, організаційно-кадрового та інформаційного...

Номенклатура справ1,2 iconНоменклатура справ
Накази, доручення, рішення колегії Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (копії)

Номенклатура справ1,2 iconНоменклатура справ №05 11
Закони, Постанови, доручення Кабінету Міністрів Украіни, розпорядження, укази Президента України (копії)

Номенклатура справ1,2 iconНоменклатура справ
Документи про освіту (накази, доручення, інструкції, рішення колегії Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, рекомендації...

Номенклатура справ1,2 iconЗатверджую начальник відділу освіти Т. О. Данько «24» січня 2013 р. Номенклатура справ* на 2013 рік
Накази, доручення, рішення колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (копії)

Номенклатура справ1,2 iconВідділ культури І туризму Затверджую Кегичівської районної Начальник відділу культури державної адміністрації І туризму райдержадміністрації Харківської області О. О. Терех номенклатура справ на 2013 рік №03-09
Накази та директиви управління культури і туризму обласної державної адміністрації (копії)

Номенклатура справ1,2 iconУправління праці та соціального затверджую захисту населення Кегичівської Начальник управління районної державної адміністрації праці та соціального Номенклатура справ захисту населення
Розпорядження голови райдержадміністрації, рішення сесії районної ради рішення та розпорядження, накази облуправління соціального...

Номенклатура справ1,2 iconФінансове управління районної державної адміністрації смт. Кегичівка Кегичівського району Харківської області номенклатура справ на 2012 рік зміс т
Ради України; постанови, рішення, інші акти комітетів, комісій Верховної Ради України; Укази, розпорядження Президента України; Декрети,...

Номенклатура справ1,2 iconФінансове управління районної державної адміністрації смт. Кегичівка Кегичівського району Харківської області номенклатура справ на 2013 рік зміс т
Верховної Ради України; постанови, рішення, інші акти комітетів, комісій Верховної Ради України; Укази, розпорядження Президента...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zi.zavantag.com 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы