Загальні вимоги безпеки icon

Загальні вимоги безпеки

Реклама:НазваниеЗагальні вимоги безпеки
Дата конвертации07.12.2012
Размер57.5 Kb.
ТипДокументы
источник

Повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО


_____________________________________

(посада роботодавця і

______________________________________

найменування підприємства)

Наказ від “___”_______20___р. №____


ІНСТРУКЦІЯ № з охорони праці при роботі на кормодробарках, соломорізках, силосорізках

Загальні вимоги безпеки1. До роботи па кормодробарках, силосорізках і т.д. допускаються особи, що не мають медичних протипоказань, пройшли виробниче навчан­ня, вступний і первинний на робочому місці інструктаж по охороні праці і одержали першу кваліфікаційну групу по електробезпеці.

Допуск до самостійної роботи здійснюється керівником виробничої дільниці після стажування працівника під керівництвом досвідченого на­ставника на протязі не менше двох змін.

2. Працівник повинен дотримуватись правил внутрішнього розпоряд­ку, не допускати присутності в робочій зоні сторонніх, розпиття спиртних напоїв роботи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Працюючий повинен виконувати тільки ту роботу по якій пройшов інструктаж і на яку видане завдання, не передоручати свою роботу іншим.

3. При роботі на кормодробарках можуть бути небезпечні і шкідливі виробничі фактори, по відношенню до яких слід проявляти підвищену обережність: рухомі механізми, відлітаючі частки продукту і сторонніх предметів, що потрапили в дробарку, запиленість, рівень статичного елек­тричного поля, можливість появи на струмонепровідних частинах облад­нання небезпечної електричної напруги, можливість утворення вибухонебезпечних сумішей, пожежна небезпека.

4. Для застереження вибухів і пожеж необхідно: обладнання і приміщення утримувати в чистоті, слідкувати за справністю вентиляції, заземлення, захисних кожухів рухомих вузлів машини.

5. Слід знати розміщення і вміти користуватися засобами сиг­налізації і пожежогасіння. Використовувати протипожежний інвентар для інших цілей забороняється.

6. При виявленні несправностей обладнання, пристроїв, інструменту, при виникненні пожежі, порушенні норм безпеки, аварії, травмуванні працівників негайно повідомляти керівників виробничої дільниці, підприємства.

7. Необхідно знати і приміняти способи ліквідації небезпеки і надання першої долікарської допомоги потерпілим.

Забороняється працюючому проводити ремонт електропроводки і електрообладнання. Цю роботу повинен виконувати електротехнічний персонал з кваліфікаційною групою не нижче третьої. 8. Якщо машину чи обладнання обслуговує кілька працюючих, назна­чається старший і робота виконується під його керівництвом.

9. Не допускається робота на несправних машинах з знятими захис­ними кожухами та без заземлення.

10. Відпочивати, приймати їжу і курити можна тільки в спеціально відведених для цього місцях.

11. Перед прийманням їжі слід зняти спецодяг, вимити руки і вмитися.

12. При пораненні шкіри, опіках звернутися до лікаря, невеликі по­шкодження обробити антисептичними розчинами і накласти бинтові пов'язки.

  1. За порушення вимог цієї інструкції винні несуть відповідальність в порядку встановленому законодавством.^
Вимоги безпеки перед початком робіт


1. Оглянути і одіти засоби індивідуального захисту , щоб не було звисаючих кінців, а волосся заправити під головний убір.

2. Включити вентиляцію і освітлення робочої зони.

3. Звільнити проходи, підходи до рубильників, вимикачів від сторонніх предметів.

4. Перевірити надійність кріплення машин, обладнання, захисних ко­жухів і заземлення.

5. Впевнитись в надійності кріплення, балансуванні робочих органів машин, а також у відсутності у подаючих транспортерах, бункерах сто­ронніх предметів.

6. Перевірити наявність і комплектність засобів пожежогасіння, ме-даптечки, справності засобів сигналізації.

7. Запустити машину на холостому ходу, впевнитися у відсутності сторонніх шумів, вібрації, нагріву, перевірити роботу контрольних і сиг­нальних пристроїв.

8. Інструмент і пристрої розмістити так, щоб було зручно використо­вувати їх

.
^
Вимоги безпеки під час роботи


1. Не допускається переборка зерна та інших продуктів без очищення від металічних та інших сторонніх домішок.

2. Впевнившись у відсутності людей в небезпечних зонах, поблизу викидної горловини молоткової дробарки і подавши звуковий сигнал, проводять запуск. Після набирання двигуном нормальних обертів включи­ти подаючий транспортер, забезпечуючи рівномірність подачі продукту, що підлягає переборці.

3. Зависаючі в бункері сипучі (зерно і т.д.) та застрявші в прийомній горловині нєсицучі продукти звільняти з допомогою дерев'яного проштов-хувача довжиною не менше 1 м.

4. Забороняється до повної зупинки двигуна машини відкривати люки шлюзових запорів, знімати захисні кожухи проводити мащення, підтягувати різьбові з'єднання чи проводити технічне обслуговування.

5. При зупинці машини на ремонт чи технічне обслуговування на ру­бильнику чи вимикачі її вивішують табличку "Не включати — працюють

люди!"

6. При ремонті .користуватися тільки справним інструментом.

7. При кожній зупинці з машини слід змітати борошняний пил. Періодично проводити прибирання приміщення, провітрювати його, зво­ложувати повітря, слідкувати за герметичністю повітропроводів.

8. Перед зупинкою машини спершу припиняти подачу продукту (вик­люченням подаючого транспортера, перекриттям заслінки і т.д.) і, коли продукт перестав поступати, виключити двигун.

9. При сильній запиленості слід користува тися захисними окулярами і протипиловими респіраторами.

10. Категорично забороняється залазити в бункери, силоси і т.д. Сило-си, люки повинні бути закриті кришками і заперті на замок. Завальні ями повинні бути обладнані захисними решітками.

її. Спуск в закриті бункери, силоси глибиною більше 2 м повинні проводитись по наряду-допуску з використанням лебідки, рятувального паса з рятувальним канатом, при необхідності шлангового протигаза. В бригаді повинно бути не менше трьох чоловік. Під час перебування людей в бункері завантаження і розвантаження зерна забороняється.

12. Очищення забиваня норій і т.д. проводять при виключеному двигуні з допомогою спеціальних чистиків.

13. Забороняється залишати працюючу машину без нагляду.

14. Слід регулярно очищатии магнітний сепаратор, камнеуловлювач, подаючі вальці. Операція очищення проводиться при повністю зупиненій машині.

15. В приміщенні, де розміщена дробарка, сировина і продукти пере­робки, не можна курити і користуватися відкритим вогнем.

^

Безпека при роботі на причіпних косарках- дробарках1. До роботи з причіпними косарками подрібнювачами допускаються трактористи-оператори, що знають правила роботи з причіпними (навісними) машинами.

2. Агрегатування косарки-подрібнювача повинно проводитись з трак­торами, тягове зусилля яких відповідає указаному в паспорті дробарки.

3. Перед транспортуванням перевірити шплінтування шкворня, надійність етраховочних тросів.

4. Робота поблизу вивантажуючого рукава дробарки не допускається.

На час розрівнювання подрібненої маси машина повинна бути зупине­на, а направляючий рукав дефлектора відведений в сторону.

  1. Перед оглядом і регулюванням робочі органи косарки повинні бути надійно застопорені, щоб не допустити їх мимовільних обертів.^

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях1. При появі сторонніх шумів, диму, виявленні несправностей, іскрінні електрообладнання, появі електричної напруги на деталях, підвищенні нагріву підшипників, несправності захисних огороджень — негайно зупи­нити машину і викликати ремонтників.

2. Після аварійної зупинки машина повинна бути звільнена від про­дукту.

3. На випадок травмування, вжити заходів по наданню допомоги по­терпілому і повідомити керівника виробничої дільниці та підприємства.

4. При загоранні пересувної машини, по можливості відбуксувати її в безпечне для інших об'єктів місце, подати сигнал пожежної тривоги і приступити до гасіння.

При загоранні стаціонарної електрифікованої машини відключити електроенергію, подати сигнал пожежної тривоги і приступити до гасіння.

^

Вимоги безпеки по закінченні робіт1. По закінченні роботи послідовно зупинити подачу матеріалу в ма­шину, вивести дробарку на холостий хід і виключити двигун.

2. Після зупинки очистити машину і робоче місце від залишків про­дукту, оглянути машину і усунути виявлені недоліки. Про серйозні не­справності повідомити керівника виробничої дільниці.


(посада керівника підрозділу-розробника) (підпис) (прізвище ініціали)

УЗГОДЖЕНО:


Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці) ______________________________

Головний спеціаліст ______________________________

Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Загальні вимоги безпеки iconІнструкція вимоги безпеки при скиртуванні соломи, стогуванні сіна Загальні вимоги безпеки
До роботи скиртоправами допускаються особи не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд на проведення роботи на висоті, навчання,...

Загальні вимоги безпеки iconЗагальні вимоги безпеки
МПа (0,7 Ат) і температурою нагріву води до 115°С і встановлює основні вимоги охорони праці

Загальні вимоги безпеки iconВимоги безпеки при роботі в колодязях, гноївко збирачах, закритих каналах гноєвидалення, місткостях Загальні вимоги безпеки
Так як в колодязі місткості і т д відсутній кисень, то користуватись фільтруючим протига­зом не можна, і приміняють ізолюючий шланговий...

Загальні вимоги безпеки iconЗагальні вимоги безпеки
...

Загальні вимоги безпеки iconЗакон встановлює загальні та спеціальні вимоги до змісту заяви про порушення справи про банкрутство. Загальні вимоги: а найменування господарського суду, до якого подається заява
Пам’ятка підготовлена для юридичних та фізичних осіб, які визначені в статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності...

Загальні вимоги безпеки iconЗагальні вимоги
Обробіток грунту проводиться колісними і гусеничними трактора­ми класу 20-30 кН. Виконуючи ці роботи дозволяється трактористам-машиністам,...

Загальні вимоги безпеки iconГазового пожежогасіння проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека Частина Загальні вимоги
Розроблено: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (тк 25), Український науково-дослідний інститут пожежної...

Загальні вимоги безпеки iconОсновні вимоги до дипломних робіт загальні положення
З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу,...

Загальні вимоги безпеки iconІнструкція № по охороні праці для машиністів газифікованих котелень. Загальні вимоги безпеки
До обслуговування казанових установок допускаються обличчя, не моложе 18-ти років, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання...

Загальні вимоги безпеки iconЗатверджено наказ (посада роботодавця І найменування підприємства) від “ ” 20 р. № Інструкція № по вимогам безпеки при роботі на металообробних верстатах Загальні вимоги
До роботи на верстатах допускаються працівники які знають їх будову, пройшли навчання, первинний інструктаж з питань охорони праці,...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zi.zavantag.com 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы